Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024
HomeNGHỆ TĨNH NEWS7 dự án chậm tiến độ bị chấm dứt hoạt động ở...

7 dự án chậm tiến độ bị chấm dứt hoạt động ở Nghệ An

7 dự án bị chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan vì lý do chậm tiến độ, đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chưa hoàn thành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án…

Ngày 12/9/2023 UBND tỉnh có công văn số 2842/QĐ.UBND Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2022 về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đợt 2).

Quyết định trên là phê duyệt kết quả kiểm tra đợt 2 của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh, với các nội dung chính như sau:

Công trình thi công bằng cấu kiện bê tông lắp ghép.
Công trình thi công dự án bằng cấu kiện bê tông lắp ghép.

Chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với 7 dự án:

Dự án Trường mầm non quốc tế Kids House, do Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và giải trí Tuổi Thơ làm chủ đầu tư. Địa điểm phường Quán Bàu, thành phố Vinh;

Dự án Mở rộng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và các sản phẩm bê tông dự ứng lực, do Công ty TNHH Hòa Hiệp làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện xã Nam Giang, huyện Nam Đàn;

Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng do Công ty CP Đầu tư dịch vụ & thương mại Hân Châu làm chủ đầu tư. Địa điểm xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu;

Dự án Khu nhà hàng, khách sạn, do Công ty TNHH Phú Hà An làm chủ đầu tư. Địa điểm xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa;

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc, do Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Công ty cổ phần Đô Linh. Địa điểm thực hiện: xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu;

Dự án Đầu tư thí điểm trạm xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ, do Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-tech Việt Nam làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu;

Nhà máy sản xuất ngói lợp (đất sét nung công nghệ cao), do Công ty TNHH An Trạch Sơn làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện Cụm công nghiệp Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Hầu hết lý do chấm dứt hoạt động là do các dự án chậm tiến độ, đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chưa hoàn thành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật; Liên hệ, thông báo cho các Chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với các dự án; thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan, tham mưu, xử lý đối với các dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thủ tục xử lý các vấn đề khác có liên quan đúng quy định hiện hành.

Quặng vàng gốc.
Quặng vàng gốc.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án theo quy định hiện hành; chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra (nếu có) liên quan đến dự án.

Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư: Liên hệ, thông báo cho các Nhà đầu tư có liên quan về các nội dung tại Quyết định này; Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này; Tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao theo quy định.

– Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính: Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 1 của Quyết định này; Tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao theo quy định.

– UBND cấp huyện: Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 1 của Quyết định này.

– UBND cấp huyện: Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 1 của Quyết định này; Tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án trên địa bàn; Tổ chức quản lý các phần đất đã giải phóng mặt bằng mà Nhà nước thu hồi (nếu có).

– Yêu cầu các nhà đầu tư: Nghiêm túc thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Báo Nghệ An

Đọc thêm: Nghệ An thu hút gần 1 tỉ USD vốn đầu tư dự án FDI trong năm 2023

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TIN KHÁC