Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

DOANH NGHIỆP NGHỆ TĨNH

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030

Ngày 14/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An...

Thêm một dự án FDI mới được đầu tư 150 triệu USD tại Nghệ An

Ngày 20/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny...