Đường dây nóng thường trực phòng chống thiên tai các địa phương Hà Tĩnh

Tình hình mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh đang vô cùng phức tạp. Để chủ động các biện pháp ứng phó với các tình huống xảy ra, Báo Hà Tĩnh xin cung cấp đến người dân số điện thoại đường dây nóng một số địa phương trên địa bàn.

Đường dây nóng thường trực phòng chống thiên tai các địa phương Hà Tĩnh
Sđt

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG THƯỜNG TRỰC BCH PCTT&TKCN

HUYỆN THẠCH HÀ

1. Đ/c Sáu PCT huyện - TT BCĐ 0912999334

2 .CA huyện 0393.845320

3. Chủ tịch thị trấn Thạch Hà 0915402739

4. Chủ tịch xã Thạch Sơn 0915734268

5. Chủ tịch xã Thạch Văn 0973250356

6. Chủ tịch xã Thachh Trị 0915633075

7. Chủ tịch xã Thạch Ngọc 0971999381

8. Chủ tịch xã Thạch Hội 0989385108

9. Chủ tịch xã Đỉnh Bàn 0973859020

10. Chủ tịch xã Thạch Xuân 0988358185

11. Chủ tịch xã Nam Điền 0963856839

12. Chủ tịch xã Việt Tiến 0919648057

13. Chủ tịch xã Thạch Long 0913071364

14. Chủ tịch xã Lưu Vĩnh Sơn 0973583688

15. Chủ tịch xã Thạch Kênh 0988830808

16. Chủ tịch xã Tượng Sơn 0359844616

17. Chủ tịch xã Thạch Đài 0917924899

18. Chủ tịch xã Thạch Hải 0912060525

19. Chủ tịch xã Thạch Lạc 0904757499

20. Chủ tịch xã Thạch Thắng 0914301966

21. Chủ tịch xã Thạch Liên 0982334066

22. Chủ tịch xã Ngọc Sơn 0914632376

23.Chủ tịch xã Thạch Khê 0919348444

24.Chủ tịch xã Tân Lâm Hương 0919654433
​​​​​

Sđt
 
Sđt
Tác giả: Trường Thi

Nguồn: Báo Hà Tĩnh